Đường 32 - KCN Lai Xá - Kim Chung - HN
0961371504 - 0913023459