Đường 32 - KCN Lai Xá - Kim Chung - HN
0961371504 - 0913023459

Đường 32 - Khu Công nghiệp - Lai Xá - Kim Chung - Hà Nội

0913 023 459 - 0961 371 504

Mail: maidiemtmt@gmail.com

Website: indepgiatot.com